สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน มีเทคนิคดีๆ มาแชร์กัน

 เทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน


การสัมภาษณ์งานเป็นด่านสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องผ่าน การเตรียมตัวที่ดี มีสติ และแสดงความมั่นใจ จะช่วยให้คุณผ่านด่านนี้ไปได้อย่างสวยงาม เพื่อนๆ มีเทคนิคอะไรมาแชร์กันบ้าง ผมขอแชร์ 5 เทคนิคเด็ด ดังนี้

1. รู้จักตัวเอง รู้จักบริษัท รู้จักตำแหน่ง

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ทักษะ ประสบการณ์ และความสนใจของคุณ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า บริการ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมาย
 • อ่านรายละเอียดของตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และทักษะที่ต้องการ

2. เตรียมตัวให้พร้อม

 • เตรียมเอกสารการสมัครงาน เรซูเม่ จดหมายสมัครงาน ใบสมัคร ผลงาน ใบรับรอง
 • เตรียมคำตอบสำหรับคำถามสัมภาษณ์ทั่วไป แนะนำตัว จุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมาย เงินเดือน
 • เตรียมคำถามสำหรับสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน โอกาสก้าวหน้า
 • ฝึกฝนการสัมภาษณ์ พูดหน้ากระจก ฝึกกับเพื่อน ฝึกออนไลน์

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี

 • เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ธุรกิจ สุภาพ เรียบร้อย สะอาด
 • แต่งหน้าทำผมให้เหมาะสม เรียบง่าย ไม่เยอะจนเกินไป
 • แสดงกิริยามารยาทที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ นอบน้อม

4. ตรงต่อเวลา รักษาเวลา

 • วางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาสำหรับการจราจร หาที่จอดรถ
 • ไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ล่วงหน้า 15-30 นาที
 • แสดงถึงความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินัย

5. มั่นใจ กล้าแสดงออก

 • พูดชัดถ้อยชัดคำ เสียงดังฟังชัด ภาษากายที่ดี สบตา
 • ตอบคำถามอย่างตรงประเด็น มั่นใจ จริงใจ มีเหตุผล
 • แสดงความสนใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ อยากทำงาน

เทคนิคเพิ่มเติม

 • ปิดโทรศัพท์มือถือ เก็บเสียงรบกวน
 • จดบันทึกประเด็นสำคัญ
 • ขอบคุณผู้สัมภาษณ์
 • ติดตามผลหลังสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของคุณ เตรียมตัวให้พร้อม แสดงความมั่นใจ และแสดงความสนใจในงาน คุณจะประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน

Copyright © ClickMoney2you.