เพิ่มWidget Recent post แสดงบทความล่าสุด บนBlogger

Recent post เป็นวิตเจ็ตที่แสดงบทความล่าสุดของเรา ซึ่งเอาไว้แสดงข้างบล็อกของเรา ถ้ามีบทความใหม่ก็จะโชว์ขึ้นมาในวิตเจ็ตนี้

วิธีการเพิ่ม Recent post widget


  1. ไปที่บล็อกของเราแล้วไปที่เมนู>รูปแบบ
  2. เลือกพิ้นที่ที่ต้องการวาง วิตเจ็ตแล้วคลิก>เพิ่ม Gadget
  3. เลือกเป็น Html/JavaScript
  4. นำโค้ดจากข้างล่างนี้ใส่ลงไป ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ เช่น บทความล่าสุด, เรื่องล่าสุด


Code recent post ก๊อปปี้โค้ดข้างล่างนี้
<style type='text/css'>
img.recent_thumb {width: 90px;height: 70px;float: left;
margin-right: 10px;}.recent_posts_with_thumbs {float: left;width: 100%;min-height: 70px;margin: 5px 0px 5px 0px;padding: 0;font-size:12px;}
ul.recent_posts_with_thumbs li {padding-bottom:5px;padding-top:5px;min-height:65px;} .recent_posts_with_thumbs a {text-decoration:none;}.recent_posts_with_thumbs strong {font-size:10px;}</style><script style='text/javascript' src='https://googledrive.com/host/0BzPgmXeCwsMRcmlNOHhtaDNNMjA'></script><script style='text/javascript'>
var numposts = 5;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = false;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = true;
var numchars = 50;</script>
<script src='/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentpostswiththumbs'></script>
<hr/>

ปรับแต่งค่าดังนี้ เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลย
var numposts = 5ใส่เลขจำนวนของบทความที่ต้องการให้แสดง
var showpostthumbnails = true;
แสดงรูปประกอบ ใส่ค่าเป็น true 
ไม่แสดงรูปประกอบ ใส่ false
var numchars = 50;เปลี่ยนค่าตัวอักษรที่แสดงแต่ละบทความ ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
Copyright © ClickMoney2you.