แนะนำฟีเจอร์เด็ดๆ เจ๋งๆ ของGoogleที่คุณอาจจะยังไม่รู้

หลายๆคนคงคุ้นเคยกับ Google ดีอยู่แล้ว แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า บนเว็บกูเกิลนั้นยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ แล้วฟีเจอร์ที่พูดถึงนั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

 • Calculator หรือ เครื่องคิดเลข
  เราสามารถใช้ช่องค้นหาของ Google ในการเรียก เครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้งาน โดยการพิมพ์คำว่าCalculator แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะปรากฎเครื่องคิดเลขแบบมาตราฐาน มาให้เราใช้งานได้บนหน้าเว็บไซต์เลย หรือเราสามารถพิมพ์ชุดตัวเลขพร้อมสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ ลงในช่องค้นหาเลยก็ได้ เช่น(4*9)+3/8 เมื่อกดปุ่ม Enter กูเกิ้ลก็จะแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณออกมาในทันที
 • Time Zones หรือการค้นหาเวลาในเมืองหรือในประเทศอื่น ๆ
  เราสามารถค้นหาเวลาปัจจุบันในเมืองหรือในประเทศที่เราต้องการบนหน้าค้นหาของ Google โดยพิมพ์คำว่า“time in <สถานที่>” ที่ช่องค้นหาและกดปุ่ม Enter เช่น ถ้าเราต้องการหาเวลาปัจจุบันที่ญี่ปุ่น เราก็พิมพ์ลงไปว่า “time in japan” ก็จะปรากฎเวลาในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาทันที
 • Conversions หรือ การแปลงค่าต่าง ๆ
  เราสามารถใช้ Google Search ในการแปลงค่าต่าง ๆ อย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ หรือ การแปลงค่าหน่วยวัด เป็นต้น โดยการพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ “<จำนวน> <unit1> in <unit2>” ตัวอย่างเช่นหากต้องการทราบว่าจำนวนเงิน 105 ดอลล่าห์สหรัฐ มีค่าเท่ากับกี่บาท ก็พิมพ์ว่า “105 usd in ฿” หรือ“105$ in ฿” หรือหากต้องการทราบว่า ความยาว 45.2 นิ้ว เป็นกี่เซนติเมตร ก็พิมพ์ว่า “45.2 inches in cm” ก็จะปรากฎค่าที่ถูกแปลงให้เป็นหน่วยที่เราต้องการขึ้นมาทันที
 • Translations หรือ การแปลภาษา
  เราสามารถเรียกใช้ตัวแปลภาษาจากหน้า Google Search ได้ โดยพิมพ์คำว่า Translate ลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Enter หรือสามารถแปลคำศัพท์จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้ช่องค้นหาของgoogle search ได้โดยตรง โดยพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ “translate <word> to <language>” ตัวอย่างเช่น ต้องการแปลความหมายของคำว่า information ไปเป็นภาษาไทย ก็พิมพ์ว่า “translate information to thai”
 • Weather forecasts หรือ ดูการพยากรณ์อากาศของเมืองหรือประเทศที่ต้องการ
  เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวันและล่วงหน้า ของเมืองที่เราต้องการ โดยพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ “<ชื่อเมือง> forecast” ตัวอย่างเช่น ต้องการดูพยากรณ์อากาศของ จ.เชียงใหม่ ก็พิมพ์ว่า“chiangmai forecast”
 • ปริมาณ Calorie ของอาหาร
  เราสามารถแสดงปริมาณแคลลอรี่ของอาหารที่เราต้องการบนหน้า Google Search โดยพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ “Calorie <ชื่ออาหาร>” เช่น ต้องการทราบปริมาณแคลลอรี่ของ Pizza ก็พิมพ์ว่า “Calorie Pizza”หรือต้องการทราบปริมาณแคลลอรี่ของกล้วย ก็พิมพ์ว่า “Calorie banana” โดยเบื้องต้นจะเป็นการแสดงปริมาณแคลลอรี่สำหรับอาหารที่มีน้ำหนัก 100 กรัม ซึ่งเราสามารถคลิ๊กเลือกดูตามปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นได้
 • ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลา หรือ นับเวลาถอยหลัง
  เราสามารถใช้ google search เพื่อเป็นนาฬิกาจับเวลา หรือนับเวลาถอยหลังได้ ซึ่งสามารถตั้งได้ตามหน่วย วินาที, นาที หรือชั่วโมงก็ได้ โดยพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบ “set timer <number> [seconds/minutes/hours]” ตัวอย่างเช่นหากต้องการนับถอยหลัง 5 นาที ก็พิมพ์ว่า “set timer 5 minutes”
 • Site search หรือ การค้นหาข้อมูลเฉพาะในเว็บไซต์ที่ระบุ
  โดยปกติหากเราพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปเช่นคำว่า “คุกกี้รัน” google ก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คุกกี้รัน จากหลากหลายเว็บไซต์ที่ google ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้ แต่เราสามารถระบุชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการจะค้นหาข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหาข้อมูลจากคำว่า “คุกกี้รัน” เฉพาะในเว็บไซต์ www.cyberities.com เท่านั้น เราก็พิมพ์ว่า “คุกกี้รัน site:www.cyberities.com” ผลการค้นหาก็จะแสดงเฉพาะข้อมูลจากเว็บไซต์ www.cyberities.com ทั้งหมด
 • ค้นหาข้อมูลโดยระบุประเภทไฟล์
  เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยระบุประเภทของไฟล์ที่เก็บข้อมูลเอาไว้ได้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหา การปลูกมะนาว โดยอยากได้ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นไฟล์แบบ pdf เราก็สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาได้ว่า “การปลูกมะนาว filetype:pdf” google ก็จะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวกับ การปลูกมะนาว ที่ถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ประเภท pdf ทั้งหมด
Copyright © ClickMoney2you.